Behandling

Behandling av HCV infeksjon *

* Gjelder pasienter som ikke tidligere har vært behandlet med et direktevirkende antiviralt legemiddel.

 

Genotype 1

 • Pasienter uten cirrhose behandles med sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LDV) i 8 uker.

 • Pasienter med cirrhose behandles med SOF/LDV eller ombitasvir/ritonavir-boosted paritaprevir (OBV/PTV/RTV) + dasabuvir (DSV) i 12 uker.

Genotype 2

 • Pasienter som er 40 år eller yngre uten cirrhose behandles med pegylert inferferon alfa (pegIFN) + ribavirin (RBV) i 4 uker. Hvis HCV RNA ikke påvises i uke 4, behandles pasienten i totalt 12 uker. Hvis HCV RNA påvises bør behandlingen avbrytes. Hvis det foreligger betydelig leverfibrose rebehandles pasienten med regimet for de som er eldre enn 40 år.
 • Pasienter som er eldre enn 40 år behandles med SOF + RBV i 12 uker. 

Genotype 3

 • Pasienter som er 40 år eller yngre uten cirrhose behandles pegIFN + RBV i 4 uker. Hvis HCV RNA ikke påvises i uke 4, behandles pasienten i totalt 12 uker. Hvis HCV RNA påvises bør behandlingen avbrytes. Hvis det foreligger betydelig leverfibrose rebehandles pasienten med regimet for de som er eldre enn 40 år.
 • Pasienter som er eldre enn 40 år og/eller har kompensert cirrhose behandles med pegIFN + SOF + RBV i 12 uker.
  • Pasienter med kontraindikasjoner mot interferon kan behandles med:
   • SOF+daklatasvir (DCV)+RBV i 12 uker (16 uker ved cirrhose).
   • SOF+RBV i 24 uker.

 

Genotype 4

 • Behandles med OBV/PTV/RTV eller SOF/LDV i 12 uker.

 

Ny forskrift gjeldende fra 01.01.2016: Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus med senere endring

Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus