Behandling

Anbefalinger ved behandlingsnaiv kronisk hepatitt C


Genotype 1

  • Uten dekompensert cirrhose

                   GRZ/EBR i 12 uker1

  • Dekompensert cirrhose

                   SOF/LDV + RBV i 12 uker

 

Genotype 2

  • Eldre enn 40 år eller ved cirrhose

                   SOF/VEL i 12 uker

  • Yngre enn 40 år uten cirrhose og med rask virusrespons

                   PEG + RBV i 12 uker

 

Genotype 3

  • Eldre enn 40 år eller ved cirrhose

                  SOF/VEL i 12 uker +/- RBV2

  • Yngre enn 40 år uten cirrhose og med rask virusrespons

                  PEG + RBV i 12 uker

 

Genotype 4

  • Uten dekompensert cirrhose

                   GRZ/EBR i 12 uker1 eller OBV/PTV/RTV + RBV i 12 uker1 

  • Dekompensert cirrhose

                   SOF/LDV + RBV i 12 uker

 

1 Spesiell forsiktighet må utvises ved cirrhose med ukentlig monitorering de første 4 ukene
2 RBV bør gis liberalt ved cirrhose, men kan utelates ved tidlig cirrhose

Forkortelser: GRZ/EBR, grazoprevir/elbasvir; SOF, sofosbuvir; LDV, ledipasvir; VEL, velpatasvir;
OBV/PTV/RTV, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir; DSV, dasabuvir; RBV, ribavirin; PEG, pegylert interferon alfa.