Hvordan skal HCV-pasienter med samtidig HIV eller HBV behandles?

Koinfiserte behandles på samme måte som monoinfiserte HCV-HIV co-infeksjon.

HIV-koinfeksjon

Samtidig infeksjon med ubehandlet HIV er forbundet med raskere fibroseprogresjon enn hos monoinfiserte (12). Det er derfor sterkere indikasjon for HIV-terapi ved samtidig HCV enn hos HIV-pasienter uten HCV. HCV-infeksjon hos velbehandlete HIV-pasienter synes å gi samme fibroseprogresjon som hos monoinfiserte. Behandlingsindikasjonene for HCV er derfor den samme hos disse som hos monoinifiserte HCV-pasienter.

HIV-pasienter, også velbehandlete, har nedsatt effekt av interferon ved HCV-terapi (64). Imidlertid synes de nye HCV-protease- og polymerasehemmerne å gi samme effekt hos HIVpasienter som hos monoinfiserte HCV-pasienter. Behandlingsvalgene er derfor pr. dags dato identiske. Man bør være oppmerksom på muligheten for interaksjoner med HIV-midlene, og det kan være aktuelt å endre (forbigående eller varig) HIV-medikasjonen under HCV-terapi.