Hvordan skal pasienter med nyresvikt behandles?

Til pasienter med genotype 1 og 4 med nyresvikt kan GZR/EBR gis. Hos pasienter med genotype 2 eller 3 kan SOF/VEL benyttes hvis GFR >30 ml/minutt/1.73m3.

GZR/EBR ble gitt til 224 pasienter med glomerulusfiltrasjonsrate (GFR) >15 ml/minutt/1,73m3 (64). SVR ble oppnådd hos 94%, og alvorlige bivirkninger ble ikke sett. OBV/PTV/RTV og DSV er også prøvd ut blant pasienter med alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt /1,73m3). Heller ikke i denne studien ble alvorlige bivirkninger registrert, med unntak av de som fikk RBV (65). Hos disse var alvorlig hemolytisk anemi et problem selv ved små doser. SOF, VEL, DCV og PEG kan gis uten dosereduksjon til pasienter med GFR 30 ml/minutt/1,73m3, men sikkerheten ved bruk av disse medikamentene til pasienter med mer alvorlig nyresvikt, inklusive dialysepasienter, er ikke undersøkt. Pasienter med genotype 2 eller 3 og GFR <30 ml/minutt/1,73m3 har dermed foreløpig ingen gode behandlingsalternativer.

Interferonbasert behandling er absolutt kontraindisert etter nyretransplantasjon på grunn av økt risiko for rejeksjon (66).