HEPATITT B 

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

 

  • Norsk forening for infeksjonsmedisin
  • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
  • Norsk gastroenterologisk forening
  • Norsk barnelegeforening og
  • Norsk forening for allmennmedisin

                    i Den norske legeforening

Version 2, April 2022

HEPATITT C

Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C

 

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin,
 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
 • Norsk gastroenterologisk forening og 
 • Norsk barnelegeforening

          i Den norske legeforening

Version 9, Juni 2022