Hvordan skal HDV-infeksjon utredes og behandles?

Alle personer med aktiv hepatitt B-infeksjon (HBsAg positive) må utredes for samtidig hepatitt D-virus(HDV)-infeksjon. HDV-infeksjon forsøkes behandles med pegylert interferron-alfa2a 180 µg/uke i 48 uker samtidig som behandlingen av HBV er optimalisert. Behandlingen og oppfølging av HDV bør sentraliseres.

HDV er et RNA-virus der arvematerialet er pakket inn i HBsAg fra HBV. Opptak av HDV i hepatocytter skjer gjennom interaksjon mellom HBsAg og NTCP-reseptoren på hepatocyttoverflaten. Replikasjonen av HDV-RNA skjer uavhengig av HBV- proteiner, men HDV er avhengig av samtidig transkripsjon og translasjon av HBsAg for å lage nye infeksiøse virioner.

Estimatene på forekomsten av HDV-infeksjon varierer mellom 12-60 mill. personer globalt. Det er store regionale forskjeller og blant undergrupper av pasienter med kronisk HBV-infeksjon. Det foreligger ikke publiserte data på forekomst i Norge, da hepatitt D ikke er meldepliktig til MSIS. Ved referanselaboratoriet for hepatittvirus ved FHI var i perioden 2016-21 prevalens av positiv anti-HDV 3,2 % i første under-søkte prøve fra personer med presumptivt kronisk HBV. Blant de anti-HDV-positive ble HDV-RNA påvist hos 28 %. HDV-HBV ko-infeksjon har 4 % årlig risiko for cirrhose og 3 % årlig risiko for HCC og er dermed den mest aggressive av alle virale hepatitter.

All som diagnostiseres med kronisk HBV skal undersøkes for HDV-infeksjon med anti-HDV. Pasienter som er anti-HDV positive undersøkes videre med HDV RNA som tegn på aktiv HDV-infeksjon. Analyse for anti-HDV tilbys ved laboratoriene på Haukeland, St. Olav og FHI, mens HDV-RNA kun tilbys ved FHI (nasjonalt referanselaboratorium for hepatittvirus).

Alle med påvist HDV-RNA i serum skal vurderes for behandling. Pegylert interferon- alfa 2a 180 µg/uke subkutant i 48 uker er eneste etablerte behandling. Behandlings effekt monitoreres ved HDV-RNA nivåer i serum. Ca. 50 % oppnår virus suppresjon av HDV eller 2 log10 fall i HDV-RNA, men et flertall av disse får virologisk residiv. Entekavir eller tenofovir har ingen effekt på HDV aktivitet, men det antas å være vesentlig at HBV-infeksjonen er optimalt behandlet, og HBV viremi bør være supprimert. Buleveritide 2 mg/dag subkutant er et nytt preparat til behandling av HDV infeksjon ved kompansert leversykdom. Preparatet har godkjenning av det europeiske legemiddelverket (EMA) og er under vurdering i Beslutningsforum ved de regionale helseforetakene.

Alle med kronisk hepatitt D-infeksjon bør overvåkes halvårlig for HCC (se Kapittel 17 om overvåking av HCC).
For å etablere og opprettholde kompetanse på behandlingen av HDV bør behandlingsvurderinger sentraliseres på regionalt eller nasjonalt nivå i Norge. En interessegruppe for HDV er etablert og kan kontaktes for rådgivning. Kontakt Asgeir Johannessen (uxasoh@siv.no) eller Dag Henrik Reikvam (dagrei@ous-hf.no).